About

 • This is Slide 1 Title

  This is slide 1 description. Κάθε καινούρια γνώση βελτιώνει το βιωτικό μας επίπεδο. k-proothisi.com

 • This is Slide 2 Title

  This is slide 2 description.Η γνώση πάντα είναι βαθιά κρυμμένη και πολλές φορές δυσδιάκριτη, εξερεύνησε με σύνεση και χωρίς προκατάληψη

 • This is Slide 3 Title

  This is slide 3 description. Δεν υπάρχει εξέλιξη στο παρελθόν, μην προσπαθείς να το αλλάξεις. Απλά συμβουλέψου το και μάθε απο αυτό

20170727

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ POS ΔΗΛΏΝΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Με το στόμα ανοιχτό έμειναν υπάλληλοι της εφορίας στην Καλαμάτα, όταν ένας ελεύθερος επαγγελματίας της περιοχής τούς παρέδωσε με κάθε επισημότητα «Εξώδικη δήλωση πρόσκληση συμμορφώσεως» για τους λόγους που δεν αποδέχεται να εγκαταστήσει στην επιχείρησή του ΡΟS.
Εξηγεί τους λόγους και τα άρθρα του Συντάγματος με τα οποία θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να αρνηθεί, ενώ κάνει μια μικρή υποχώρηση να δεχτεί την εγκατάσταση του μηχανήματος, αν και η τράπεζα δεχτεί να του δίνει το… αντίστοιχο ποσοστό του τζίρου της.
Το εξώδικο πρωτοκολλήθηκε και παρελήφθη κανονικά από την Οικονομική Υπηρεσία της Καλαμάτας.
 
Εξώδικη δήλωση
Η εξώδικη δήλωση του ελεύθερου επαγγελματία που κατατέθηκε στην εφορία, σύμφωνα με το tharrosnews.gr  έχει ως εξής:
«Με την παρούσα δήλωση σας κάνω γνωστό ότι στην επιχείρησή μου δεν πρόκειται να τοποθετήσω μηχάνημα ΡΟS για τους κάτωθι λόγους:
1) Με την τοποθέτηση του μηχανήματος ΡΟS αυτόματα γίνεται συνέταιρος και δικαιούχος στις εισπράξεις μου ένα τρίτο πρόσωπο, η τράπεζα, η οποία αρπάζει μέρος του τζίρου μου, δηλαδή με απλά λόγια μέρος της εργασίας και των κόπων μου, χωρίς να έχει συμβάλει καθόλου στα έξοδα λειτουργίας της επιχειρήσεώς μου. Ουσιαστικά εξαναγκάζεται ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, εν μέσω της τεράστιας οικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα εξαιτίας της απάτης εις βάρος μας από τους κυβερνώντες και τους τραπεζίτες, να προσθέσει ένα επιπλέον έξοδο στην επιχείρησή του, αφού τα μηχανήματα POS ενοικιάζονται από τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμα περισσότερο ο τζίρος της κάθε επιχείρησης, καθώς υπάρχουν προμήθειες για κάθε συναλλαγή που διενεργείται.
Όλα αυτά υποχρεωτικά, αποστερώντας μου οιανδήποτε οικονομική πρωτοβουλία.

Ποσοστά από την τράπεζα

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αποδεχτώ αυτό, καθώς υπάρχει ευθεία προσβολή του άρθρου 5 παρ. 1 του Συντάγματος, όσον αφορά στην οικονομική μου ελευθερία, η οποία περιορίζεται. Όποιος με υποχρεώσει, συμμετέχει σε εκβίαση και υπεξαίρεση εις βάρος μου. Αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζονται και με την αυτόφωρη διαδικασία.
2) Με την υποχρεωτική χρησιμοποίηση των καρτών και του μηχανήματος ΡΟS, αυτόματα γνωρίζει ένα τρίτο πρόσωπο (η τράπεζα), δηλαδή ένας ιδιώτης, τις καταναλωτικές και όχι μόνο συνήθειες του χρήστη των καρτών, αποστερώντας του την οποιαδήποτε ιδιωτικότητα στην προσωπική του ζωή, προσβάλλοντας το δικαίωμα της ελευθερίας του σαν οικονομική και κοινωνική οντότητα. Ευθεία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του Συντάγματος και των νόμων που είναι σύμφωνοι με αυτό.
3) Η αναφερόμενη εις το ΦΕΚ 1445/2017 τεύχος δεύτερο Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το Φ.ΕΚ. Ιδρύσεώς της [Φ.Ε.Κ. 94/27-05-2016. ν.4389], στερείται νομικής προσωπικότητας και, επομένως, δεν είναι νομικό πρόσωπο. Δε δικαιούται να πραγματοποιήσει ουδεμία οικονομική ή συμβολαιογραφική πράξη, ούτε να παραστεί σε δικαστήριο, λόγω ελλείψεως νομικής προσωπικότητάς της.
Επίσης, το ότι δε δίνει λογαριασμό σε καμία δημόσια κρατική υπηρεσία, τι κάνει τα χρήματα που εισπράττει και πού τα διαθέτει, είναι απόδειξη της υπεξαιρέσεως δημοσίου χρήματος και αρνούμαι να γίνω συνεργός στη διαρκή αυτή απάτη.
Παρ' όλα αυτά, δείχνοντας καλή θέληση, δύναμαι να αποδεχτώ την τοποθέτηση του μηχανήματος POS εις την επιχείρησή μου, μόνο με την προϋπόθεση ότι και η τράπεζα θα μου δίνει το αντίστοιχο ποσοστό του τζίρου της.
Και αυτό δεν το λέω απλά εγώ. Το επιβάλλει το άρθρο 4 του Συντάγματος».

20170724

ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ(UV) ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ

Αλκιβιάδης Μπάης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Η ηλιακή υπεριώδης ακτινοβολία (UV) αποτελεί ένα πολύ µικρό µέρος του φάσµατος της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στο έδαφος της Γης. Παρά την µικρή της ένταση, η υπε- ριώδης ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα στον άνθρωπο, όταν αυτός εκτίθεται παρατεταµένα στον ήλιο. Η πλέον συνηθισµένη, ήπιας µορφής, επίπτωση είναι το κοκκίνισµα του δέρµατος. Όµως η υπερβολική και για σειρά ετών έκθεση µπορεί να οδηγή- σει σε πιο σοβαρές
βλάβες, όπως π.χ. γήρανση του δέρµατος, καταρράκτη των µατιών, εξα- σθένιση του ανοσοποιητικού συστήµατος, υπό προϋποθέσεις δε, ακόµη και σε ορισµένες µορφές καρκίνου του δέρµατος. Ο χρόνος έκθεσης µέσα στον οποίο η υπεριώδης ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει τα προβλήµατα αυτά διαφέρει από άτοµο σε άτοµο, και εξαρτάται από τον τύπο του δέρµατος, ή του οργανισµού γενικότερα, και από την ένταση της ακτινοβολίας. Το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να αντιληφθεί την υπεριώδη ακτινοβολία, άρα δεν µπορούµε να γνωρίζουµε πότε αυτή είναι ισχυρή και πότε όχι. Γενικά ή έντασή της ακολουθεί τις µετα- βολές της ορατής ακτινοβολίας που προκαλούνται π.χ. από την αλλαγή της θέσης του ήλιου σε σχέση µε τον ορίζοντα, ή από τα νέφη. Κάποι παράγοντες όµως επιδρούν µόνο στην υπε- ριώδη ακτινοβολία, όπως π.χ. το όζον. Αν µειωθεί το όζον πάνω από έναν τόπο, η υπεριώδης ακτινοβολία θα αυξηθεί, όµως η ορατή ακτινοβολία θα παραµείνει αµετάβλητη. Τα τελευταία 15 χρόνια η υπεριώδης ακτινοβολία που φθάνεις το έδαφος έχει αυξηθεί σηµαντικά σε πολ- λές περιοχές της Γης, συµπεριλαµβανόµενης και της Ελλάδας, σαν αποτέλεσµα της µείωσης του όζοντος, και της ελάττωσης των ατµοσφαιρικών αιωρηµάτων που απορροφούν την υπε- ριώδη ακτινοβολία. Ανεξάρτητα όµως από την αυξητική τάση, οι βλαβερές επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας θα µπορούσαν να προκληθούν ακόµη και είχε παρατηρηθεί ελάτ- τωση της υπεριώδους ακτινοβολίας, διότι εξαρτώνται καθαρά από τον χρόνο έκθεσης σε αυ- τήν. Η υπεριώδης ακτινοβολία που δεχόµαστε προέρχεται είτε απευθείας από τον ήλιο είτε µέσω ανακλάσεων στα διάφορα συστατικά της ατµόσφαιρας. Ενώ στην περιοχή του ορατού φά- σµατος (στην περιοχή δηλαδή που µπορούµε να δούµε) η απευθείας ακτινοβολία είναι εντο- νότερη της διάχυτης, στην υπεριώδη περιοχή οι δύο τύποι ακτινοβολίας είναι περίπου ισοδύ- ναµοι. Συνεπώς ακόµη και αν προφυλάσσουµε το σώµα µας από την άµεση (π.χ. µε µία ο- µπρέλα) εξακολουθούµε να δεχόµαστε εξίσου µεγάλη ποσότητα διάχυτης ακτινοβολίας που προέρχεται από την ατµόσφαιρα που µας περιβάλλει. Το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να αντι- ληφθεί την υπεριώδη ακτινοβολία, άρα δεν µπορεί να προφυλαχθεί όταν δεχθεί τέτοιου εί- δους ακτινοβολία. Έτσι η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα µάτια, χωρίς να το αντιληφθούµε. Ο µοναδικός τρόπος προστασίας είναι η χρήση γυαλιών τα οποία έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για να εξασθενίζουν αποτελεσµατικά την υπεριώδη ακτινοβολία επιτρέποντας να διέρχεται ικανή ποσότητα ορατής ακτινοβολίας ώστε να µπορούµε να βλέπουµε. Τα µάτια κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από την απευθείας ακτινοβολία από ότι από τη διάχυτη. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να κοιτάµε ποτέ απευθείας τον ήλιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό όταν κάνουµε ηλιοθεραπεία και τα µάτια µας είναι στραµµένα προς τον ουρανό, πολύ κοντά στην κατεύθυνση που βρίσκεται ο ήλιος το καλο- καίρι κατά τις µεσηµεριανές ώρες. 2 Παράγοντες που επηρεάζουν την υπεριώδη ακτινοβολία • ΤΟ ΟΖΟΝ: Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται ισχυρά από το όζον που βρίσκεται στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας (στρατόσφαιρα). Η ελάττωση της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε όζον έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της υπεριώ- δους ακτινοβολίας στο έδαφος, και αντίστροφα. • ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ: Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι εντονότερη όταν δεν υπάρχουν σύννε- φα. Τα σύννεφα γενικά εξασθενίζουν την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά το πόσο αποτελε- σµατικά συµβαίνει αυτό εξαρτάται από το πάχος και το είδος των νεφών. Αραιά ή δια- σκορπισµένα σύννεφα έχουν πολύ µικρή επίπτωση (περίπου 10%), ενώ τα χαµηλά και µαύρα σύννεφα προκαλούν σηµαντική εξασθένιση (µέχρι και 80%). Υπό ορισµένες συν- θήκες και για πολύ µικρές περιόδους µεµονωµένα και λαµπερά σύννεφα µπορούν να ο- δηγήσουν σε µικρή αύξηση της ακτινοβολίας. Όταν ο ηλιακός δίσκος είναι ορατός, τότε η εξασθένιση της υπεριώδους από τα σύννεφα είναι σχεδόν αµελητέα. • ΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ: Η υπεριώδης ακτινοβολία γίνεται ισχυρότερη όσο αποµακρυνόµαστε κατακόρυφα από την επιφάνεια της θάλασσας, επειδή η ποσότητα των συστατικών της ατµόσφαιρας που την απορροφούν ελαττώνεται µε το ύψος. Μετρήσεις έδειξαν ότι η υ- περιώδης ακτινοβολία αυξάνεται κατά περίπου 10% για κάθε 1000 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. • ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ: Ένα αντικείµενο ή ένα άτοµο δέχεται ακτινοβολία απευθείας από τον ήλιο και διάχυτη από τον ουρανό, αλλά και από ανακλάσεις στο έδαφος. Το ποσοστό της ανακλώµενης ακτινοβολίας εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας του εδάφους. Τα δέν- δρα, το γρασίδι, το χώµα και το νερό ανακλούν λιγότερο από το 10% της υπεριώδους α- κτινοβολίας, σε αντίθεση µε το φρέσκο χιόνι το οποίο ανακλά µέχρι και το 80%, η την στεγνή άµµο που ανακλά περίπου το 20% της ηλιακής ακτινοβολίας. Εξαιτίας των ανα- κλάσεων, άτοµα που βρίσκονται σε χιονισµένες περιοχές, ή σε αµµώδεις παραλίες, δέχο- νται περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. • ΤΟ ΝΕΡΟ: Περίπου το 95% της υπεριώδους ακτινοβολίας διαπερνά το νερό (π.χ. στη θάλασσα) και το 50% διεισδύει σε βάθος περίπου 3 µέτρων. Όταν λοιπόν κολυµπάµε το σώµα µας βρίσκεται µόλις λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού, και κατά συνέπεια δεν προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία. • Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ: Σε µία ανέφελη ηµέρα, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ισχυρότερη κατά τις µεσηµεριανές από ότι κατά τις πρωινές ή απογευ- µατινές ώρες. Όσο πιο ψηλά βρίσκεται ο ήλιος από τον ορίζοντα, τόσο πιο έντονη είναι η ακτινοβολία. Για αυτό το λόγο το καλοκαίρι έχουµε εντονότερη ακτινοβολία από ότι το χειµώνα. ∆είκτης UV (UV Index) Ο ∆είκτης UV (Ultra-Violet = Υπέρ Ιώδης) είναι ένα µέγεθος το οποίο καθιερώθηκε διεθνώς ως ένα απλό µέσο έκφρασης της επικινδυνότητας της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας, ό- πως π.χ. εκφράζει η θερµοκρασία το πόσο ζεστή ή κρύα είναι η ατµόσφαιρα.. Πραγµατικές τιµές του ∆είκτη UV, αλλά και προβλέψεις για την επόµενη ηµέρα, ανακοινώνονται από τα µέσα ενηµέρωσης και από το ∆ιαδίκτυο σχεδόν σε όλες της χώρες, όπως και στην Ελλάδα (http://www.uvnet.gr). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η τιµή του ∆είκτη UV στην Ελλάδα µπορεί φτάσει µέχρι και 10 ή 11, τιµές που εκφράζουν εξαιρετικά ισχυρή ακτινοβολία και κατά συνέπεια την ανάγκη άµεσης λήψης µέτρων προστασίας από τον ήλιο. Όσο ο ήλιος πλησιάζει στον ορίζοντα τόσο µικρότερες τιµές έχει ο ∆είκτης UV και κατά συνέπεια τόσο µικρότερος είναι ο κίνδυνος από την υπεριώδη ακτινοβολία. Όσο µεγαλύτερος είναι ο ∆εί- κτης UV τόσο πιο εύκολα και πιο σύντοµα µπορούν να εµφανισθούν τα ανεπιθύµητα αποτε- λέσµατα της υπεριώδους ακτινοβολίας.

20170723

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Μια στις τρεις περιπτώσεις άνοιας και Αλτσχάιμερ, μπορεί να προληφθεί με την αντιμετώπιση των 9 παραγόντων κινδύνου, τους οποίους προσδιόρισαν 24
εμπειρογνώμονες και παρουσίασαν στο φετινό Διεθνές Συνέδριο του Alzheimer Association, στο Λονδίνο. Επισημαίνοντας ότι και με τη νέα μελέτη, η πρόληψη περιορίζεται στο 35% ενώ το 65% του κινδύνου παραμένει εν δυνάμει, το ιατρικό περιοδικό Τhe Lancet, δημοσιεύει τη νέα μελέτη.
Οι εννέα παράγοντες που βλάπτουν τον εγκέφαλο προλειαίνοντας την εμφάνιση «νοητικής έκπτωσης», σύμφωνα με τον καθηγητή  Gill Livingston, από το University College του Λονδίνου, έχουν να κάνουν τόσο με την υγείαόσο και με τον τρόπο ζωής και είναι οι εξής:
 • Η διατήρηση καλής ακοής μεταξύ των ηλικιών 45 και 65, μειώνει τον αριθμό των περιπτώσεων άνοιας και Alzheimer κατά 9 τοις εκατό.
 •     Κατά 8% μειώνει τον κίνδυνο η παραμονή στο σχολείο μετά τα 15 και η εκπαίδευση που συνεχίζεται με την ενηλικίωση, καθώς συμβάλλουν, σύμφωνα με τη μελέτη, στη δημιουργία αποθεματικού διέγερσης στον εγκέφαλο, που αντιστέκεται στις απώλειες καθώς γερνάμε.
 • Η διακοπή του καπνίσματος θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των περιπτώσεων κατά 5 τοις εκατό.
 • Κατά 4% μειώνει τον κίνδυνο η αντιμετώπιση της κατάθλιψης
 • Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στον κίνδυνο είναι η κατάθλιψη(4%), η έλλειψη σωματικής άσκησης (3%), η κοινωνική απομόνωση (2%), η υψηλή αρτηριακή πίεση (2%), η  παχυσαρκία (1%) και ο διαβήτης τύπου 2(1%).
Μπορεί η ασθένεια να εμφανίζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, αλλά η φθορά του εγκεφάλου αρχίζει αρκετά χρόνια πριν και η πρόληψη παραμένει πρόκληση για τον επιστημονικό κόσμο, παραδέχονται άλλοι συμβαλλόμενοι στη μελέτη, όπως ο Lon Schneider από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας και ο γεροντολόγος Tarek Rajji, από το Τορόντο του Καναδά.
Οι προβλέψεις μιλούν για τριπλασιασμό των ασθενών σε 132 εκατομμύριαέως το 2050 με τους περισσότερους να προέρχονται από χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου σε προχωρημένη ηλικία μειώνεται στονΚαναδά, τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Σουηδία και την Ολλανδία, ενώ αντίθετα οι περιπτώσεις αυξάνονται μεταξύ των ηλικιωμένων της Κίνας.

20170716

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Η Σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής του εγκεφάλου. Χαμηλά επίπεδα της σεροτονίνης εμπλέκονται στην εμφάνιση κατάθλιψης. Τα φάρμακα που επιλεκτικά αναστέλλουν την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης αυξάνουν τα επίπεδα της ελεύθερης σεροτονίνης, θεραπεύοντας έτσι την κατάθλιψη. Η σεροτονίνη είναι η χημική ουσία που ηρεμεί το σώμα μας. Σημαντικές ποσότητες σεροτονίνης ανευρίσκονται στο ανώτερο εγκεφαλικό στέλεχος και ιδιαίτερα στη γέφυρα και τον προμήκη μυελό.
Η σεροτονίνη ανήκει στην οικογένεια των μονοαμινών και συγκεκριμένα των ινδολαμινών. Φάρμακα που επηρεάζουν τα επίπεδα σεροτονίνης είναι το LSD το οποίο προκαλεί παραισθήσεις, τα SSRIs που είναι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης και το Ecstacy που καταστρέφει τις λεπτές απολήξεις της σεροτονίνης, όλα τα ναρκωτικά καταστρέφουν την σεροτονίνη, γι αυτό και όλοι οι ναρκομανείς είναι θλιμμένοι, φοβισμένοικαι καταθλιπτικοί, όπως και οι αλκοολικοί.
Η σεροτονίνη (5-υδροξυτρυπταμίνη ή 5-ΗΤ) είναι μία μονοαμίνη νευροδιαβιβαστής που συντίθεται στους σεροτονινεργικούς νευρώνες του κεντρικού νευρικού συστήματος και στα εντεροχρωμιόφυλλα κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα. Στο σώμα, η σεροτονίνη συντίθεται από το αμινοξύ τρυπτοφάνη και τον μεταβολίτη της 5-υδροξυτρυπτοφάνη (5-ΗΤΡ). Η σεροτονίνη βρίσκεται σε πολλά φυτά, συμπεριλαμβανομένων φρούτων και λαχανικών. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα, η σεροτονίνη θεωρείται ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως νευροδιαβιβαστής στην ρύθμιση του θυμού, επιθετικότητας, θερμοκρασίας σώματος, ψυχικής διάθεσης, ύπνου, εμετού, σεξουαλικότητας, και όρεξης. Επιπλέον, η σεροτονίνη βρίσκεται εκτενώς στον ανθρώπινο γαστρεντερικό σωλήνα και φυλάσσεται κυρίως στα αιμοπετάλια του κυκλοφορικού συστήματος.
«Αδερφή» της σεροτονίνης είναι η ντοπαμίνη η οποία προκαλεί ευφορία και συγχρόνως διεγείρει την προσοχή και τη μάθηση και σχετίζεται με την κίνηση.
Αυτό που ανεβάζει τη σεροτονίνη στον εγκέφαλό μας είναι ο ήλιος, τα αθλήματα έντασης και ορισμένες τροφές που περιέχουν την ουσία (κυρίως μια διατροφή πλούσια σε καρύδια). Ο ανανάς και οι μπανάνες (βιολογικά μόνο) συγκαταλέγονται στις τροφές που περιέχουν σεροτονίνη. Ωστόσο η περιεκτικότητα των τροφών είναι μικρή και μετράται σε μg (εκατομμυριοστά του γραμμαρίου).
Ο εγκέφαλος αποτελείται από τρισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα που ονομάζονται νευρώνες. Tα νευρικά κύτταρα συνδέονται το ένα με το άλλο με συνάψεις αλλά ανάμεσα τους υπάρχει ένα μικρό χάσμα (περίπου 1/1.000 του χιλιοστού) το λεγόμενο συναπτικό χάσμα ή συναπτική σχισμή. Τα σήματα κινούνται μέσα σε νευρικά κύτταρα ως μικρό ηλεκτρικό φορτίο και οι νευροδιαβιβαστές απελευθερώνονται μέσω των συνάψεων, μεταφέροντας τα σήματα στα επόμενα νευρικά κύτταρα.
Πρόσφατες έρευνες υποδεικνύουν ότι η σεροτονίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση του ήπατος και προκαλεί κυτταρική διαίρεση σε όλο το σώμα.Χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης συσχετίζονται με αρκετές παθήσεις, επιθετική συμπεριφορά, θυμό, κλινική κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, ημικρανίες, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, εμβοές, ινομυαλγία, διπολική κατάθλιψη και διαταραχές άγχους.
Η σεροτονίνη επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Βοηθά στον έλεγχο του θυμού και της παρορμητικής συμπεριφοράς και επηρεάζει έτσι σημαντικά τη λήψη αποφάσεων Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Science δείχνει ότι η πτώση των επιπέδων σεροτονίνης αρκεί για να εντείνει το θυμό και την επιθυμία για αντίποινα σε περιπτώσεις άδικης συμπεριφοράς …
Όταν έχουμε έντονη ανησυχία και φόβο, τα επίπεδα της σεροτονίνης πέφτουν, με αποτέλεσμα να μην αισθανόμαστε καλά και να χρειάζεται να ψάξουμε για τροφές που θα μας ανεβάσουν τη σεροτονίνη για να αισθανθούμε καλύτερα, οι οποίες είναι τα γλυκά, οι σοκολάτες και τα λιπαρά φαγητά.
Η σεροτονίνη, έχει το όνομά της από το λατινικό serum που σημαίνει πηκτό υγρό και από την ελληνική λέξη τόνος, συσπά τα αγγεία και παράλληλα, έχει δράση σαν νευροδιαβιβαστής στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Η ελεύθερη σεροτονίνη, που υπάρχει, μεταφέρεται ξανά στο κύτταρο που το εκκρίνει και παράλληλα είναι το βασικό υλικό για την δημιουργία του μεταφορέα που κάνει αυτή την δουλειά.
Έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει πλέον και μια απλή σχέση μεταξύ σεροτονίνης εξωτερικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Η σεροτονίνη φέρνει ευτυχία κι επιτυχία. Τον οραματισμό αλλά και την βίωση του τρόπου ζωής μας τον επηρεάζει καθοριστικά η σεροτονίνη.
Η σεροτονίνη είναι ένα τμήμα ανθρώπινης ορμόνης η οποία χρησιμεύει σαν νευροδιαβιβαστής στον εγκέφαλο προκειμένου να μεταφέρει μια πληροφορία από το ένα νευροκύτταρο στο άλλο. Η σεροτονίνη επηρεάζει την όρεξη, τον ύπνο, την σεξουαλική διάθεση, την θερμοκρασία του σώματος και την διάθεση για επικοινωνία που έχει ο άνθρωπος.
Όταν υπάρχει αυξημένη σεροτονίνη στο σώμα αισθανόμαστε γαλήνιου, ευδαίμονες, εξισορροπημένοι ενώ αντίθετα όταν υφίσταται έλλειψη υπάρχει φόβος, κατάθλιψη, κατάπτωση, αποφυγή και τάση για επιθετική συμπεριφορά.
Όταν τα ελλείμματα της σεροτονίνης είναι διαρκείας παρουσιάζονται πολλές ψυχικές ασθένειες όπως διπολική κατάθλιψη, φοβίες, διαταραχές της τροφής, διαταραχές του ύπνου, αδυναμία απόδοσης και οξείς ημικρανίες.
Οι ρυθμίσεις στις αυξομειώσεις της σεροτονίνης μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, χωρίζει τους ανθρώπους σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που η ρύθμιση γίνεται γρήγορα και είναι σωστή και επαρκής για τα κύτταρα και σε αυτούς που αργεί γίνεται λάθος και είναι ανεπαρκής.
Στην δεύτερη κατηγορία της πιο αργής διαδικασίας, είναι αυτοί που αντιδρούν αργά, έχουν καθυστέρηση επικοινωνίας, είναι ελευθέριοι, δεν αντιμετωπίζουν, δεν αναλαμβάνουν ευθύνη, δεν έχουν την ενέργεια που απαιτείται, απογοητεύονται εύκολα και κυρίως καταβάλλονται από φόβο και πανικό.
Ο επιχειρηματίας που θεωρεί ότι πέτυχε, έχοντας μεγάλο βαθμό αντιμετώπισης, υψηλή επικοινωνία, αναλαμβάνει ευθύνη δηλ. διαθέτει υπευθυνότητα, λογική, μαθαίνει από τα λάθη του και συνεχίζει ακάθεκτος να βαδίζει στο μονοπάτι του Σκοπού, είναι το τυπικό παράδειγμα για την καλή επεξεργασία της σεροτονίνης στον εγκέφαλο.
Σύμφωνα με τον κλινικό ψυχολόγο Dr David Feldstein, ο μηχανισμός των εθισμών είναι ο ίδιος με τον μηχανισμό που χρησιμοποιεί η φύση για να μας ενεργοποιήσει να προβούμε σε τρεις ενέργειες, που είναι θεμελιώδεις για την επιβίωσή μας και τη διαιώνιση του είδους μας. Αυτές είναι να τρώμε, να πίνουμε, να αποφεύγουμε να πληγωνόμαστε και να αναπαραγόμαστε (αυτοσυντήρηση, ασφάλεια, αναπαραγωγή). Η κινητοποίηση να προβαίνουμε στις παραπάνω ενέργειες έχει τη βάση της στο πρωτόγονο (ερπετικό) τμήμα του εγκεφάλου μας που ονομάζουμε «nucleus accumbens» και ρυθμίζεται από την αυξομείωση των δύο νευροδιαβιβαστών: της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης.
Η ντοπαμίνη μας κινητοποιεί να πράξουμε ό,τι χρειάζεται για να βρούμε τροφή, να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και αναπαραγωγή. Όταν αισθανόμαστε πλήρεις, ασφαλείς και ικανοποιημένοι, τότε εκκρίνεται η σεροτονίνη. Η σεροτονίνη περιορίζει τη δράση της ντοπαμίνης, απενεργοποιώντας την πρωτόγονη κινητοποίησή μας για να ικανοποιήσουμε τις πρωταρχικές ανάγκες της τροφής και της αναπαραγωγής. Αν λύσουμε το πρόβλημα της ισορροπίας της σεροτονίνης και της ντοπαμίνης στον οργανισμό μας, τότε θα είναι εύκολο για εμάς να σταματήσουμε κακές έξεις (εθισμούς) όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, το πολύ φαγητό, τα γλυκά, τα ναρκωτικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που διακατέχονται από τις παραπάνω έξεις, έχουν χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης.

Περιορίστε τη ζάχαρη

Άτομα με χαμηλά επίπεδα σεροτονίνης συχνά αναφέρουν έντονη λαχτάρα για ζάχαρη, κάτι που μάλλον αποτελεί σήμα από τον οργανισμό τους που τους τονίζει ότι χρειάζονται περισσότερο από αυτό τον πολύτιμο νευροδιαβιβαστή (επειδή η ζάχαρη παράγει ινσουλίνη, που με τη σειρά της παρέχει κάποιες από τις πιο βασικές συνθήκες που απαιτούνται για την παραγωγή σεροτονίνης). Όμως, το να ενδίδετε συνέχεια σε αυτή τη λαχτάρα δεν είναι και πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης, ειδικά για τον οργανισμό σας, καθώς έτσι αυξάνετε τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών όπως διαβήτη και καρδιαγγειακά προβλήματα και αλλάζετε τη διάθεση σας μόνο στιγμιαία.

Πρόσληψη περισσότερης βιταμίνης Β

Όλες οι βιταμίνες Β βοηθούν στη στήριξη της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας μας, αλλά οι βιταμίνες Β6 και Β12, συγκεκριμένα, είναι γνωστές για τη βελτίωση της διάθεσης, χάρη στην ικανότητά τους να ενισχύουν την ποσότητα της σεροτονίνης στον εγκέφαλό μας. Το βιοχημικό εργοστάσιο του οργανισμού για να συνθέτει σεροτονίνη χρειάζεται τις βιταμίνες Β6, Β12 και το φολικό οξύ.Συνίσταται η χρήση συμπληρωμάτων βιταμινών Β που περιέχουν το συνδυασμό των βιταμινών Β1, Β2, Β6 και Β12, οι οποίες είναι αναγκαίες τόσο στο βιοχημικό κύκλο παραγωγής της σεροτονίνης όσο και στην απελευθέρωση του χημικού συστατικού GABA που είναι βασικός παράγοντας για τη ρύθμιση του επιπέδου του άγχους στο εγκέφαλο.
Τροφές που μας τα παρέχουν είναι οι πατάτες, οι μπανάνες, τα λαχανικά, τα ψάρια, το αβοκάντο, τα φύτρα, όλα μόνο βιολογικά. Πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό Nature έδειξε πως άνθρωποι που έπασχαν από κατάθλιψη και λάμβαναν καθημερινά αυξημένη ποσότητα των βιταμινών Β6 και Β12, κατέγραψαν υποχώρηση της νόσου σε ποσοστό 92 %. Άλλη μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα έδειξε ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με κατάθλιψη βελτίωσαν την κατάσταση τους, αφού συμπλήρωσαν για λίγες εβδομάδες τη διατροφή τους με βιταμίνες Β. Συστήνεται ημερήσια ποσότητα των 50-100 mg.

Εργαστείτε σοβαρά για περισσότερη θετική ενέργεια και σκέψη

Σημαντική δεν είναι μόνο η διατροφή για την αύξηση των επιπέδων σεροτονίνης στον εγκέφαλο σας- οι ψυχολόγοι έχουν ανακαλύψει ότι η εγκαθίδρυση και διατήρηση μιας θετικής ματιάς στη ζωή οδηγεί σε μεγαλύτερες ποσότητες σεροτονίνης. Για παράδειγμα, μπορείτε να κρατάτε ένα ημερολόγια ευγνωμοσύνης, να περνάτε χρόνο με καλούς φίλους, να ακούτε χαλαρωτική μουσική, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών και να βοηθήσουν στην ανακούφιση από την κατάθλιψη.
Κάποιοι άλλοι τρόποι ενίσχυσης της θετικότητας περιλαμβάνουν:
• Την απόρριψη αρνητικών επιρροών (εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι τοξικοί άνθρωποι
• Περισσότερο χαμόγελο
• Χρήση επιβεβαιώσεων- μπορείτε να τις καταγράψετε και να τις λέτε φωναχτά
• Όταν μιλάτε για τα προβλήματα σας, επιλέξτε να εστιάσετε στην επίλυση τους και όχι στο ίδιο το πρόβλημα
• Ακούστε περισσότερη χαρούμενη μουσική
• Διαβάστε θετικά βιβλία και δείτε κωμωδίες

Προσθέστε περισσότερη πρωτεΐνη στη διατροφή σας

Τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη όπως τα αυγά, το τυρί και το άπαχο κρέας μπορούν να ενισχύσουν δραματικά τα επίπεδα τριπτοφάνης στο αίμα σας, παρέχοντάς σας και περισσότερη σεροτονίνη. Θυμηθείτε να τρώτε τον κρόκο και όχι απλά το ασπράδι, καθώς ο κρόκος είναι αυτός που περιέχει περισσότερη τριπτοφάνη.

Περισσότερους ξηρούς καρπούς

Όλοι οι ξηροί καρποί και οι σπόροι συνιστούν πηγές τριπτοφάνης, ένα από τα πολύτιμα αμινοξέα αναγκαία για τη σύνθεση σεροτονίνης. Αυτό σημαίνει ότι αν τα επιλέξετε ως σνακ, θα απολαύσετε και τα σχετικά οφέλη τους- όχι μόνο στη διάθεσή σας, αλλά επίσης και στην καρδιά, στο αναπνευστικό σύστημα και στην παραγωγή κυττάρων. Μια χούφτα ξηρών καρπών επίσης σας παρέχει μια καλή δόση φυτικών ινών, κρατώντας το γαστρεντερικό σας σύστημα σε υγιή κατάσταση και λειτουργία.

Ευεργετικό μασάζ

Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι το μασάζ βοηθά πολύ τους κουρασμένους και ταλαιπωρημένους μύες μας, πολλοί λίγοι γνωρίζουν ότι αυτό το είδος θεραπευτικού αγγίγματος έχει άμεση επίδραση στα επίπεδα σεροτονίνης. Αυτό το πλεονέκτημα προέρχεται από το γεγονός ότι το μασάζ μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης, μια ορμόνη του στρες που μπλοκάρει τον εγκέφαλό σας από το να παράγει τη σωστή ποσότητα σεροτονίνης. Για την ακρίβεια, έρευνες υποδεικνύουν ότι μια μείωση της κορτιζόλης της τάξεως του 31% προκαλεί και μια πολύ καλύτερη διάθεση.

Γυμναστική

Όπως πηγαίνετε για περπάτημα για να αυξήσετε την ποσότητα έκθεσης στον ήλιο, βάλτε τα δυνατά σας, για να συνηθίσετε και την άσκηση, συγκεκριμένα την καρδιαγγειακή άσκηση. Οι ενδορφίνες που θα παράγονται από μια προσεκτική συχνή άσκηση αμέσως θα σας κάνουν να νιώσετε πιο γεμάτοι και ευχαριστημένοι, κυρίως εξαιτίας των αλλαγών στα επίπεδα σεροτονίνης.

Διαλογισμός

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι η συχνή πρακτική του διαλογισμού αποτελεί έναν καταπληκτικό τρόπο διατήρησης των σωστών επιπέδων σεροτονίνης. Σε αυτό το στάδιο, υπάρχουν δεκάδες έμπιστες έρευνες που αποδεικνύουν τη σύνδεση ανάμεσα στο διαλογισμό και στη ψυχική υγεία, οπότε έχετε και πολλούς λόγους για να βάλετε αυτή τη συνήθεια στο καθημερινό σας πρόγραμμα.
Επίσης, όταν έχουμε αρνητικά συναισθήματα, διότι αισθανόμαστε να απειλείται η ασφάλειά μας, η διατροφή μας ή η σεξουαλική ικανοποίησή μας, τα επίπεδα της σεροτονίνης μας είναι πολύ χαμηλά, με αποτέλεσμα τα επίπεδα της ντοπαμίνης να είναι πάρα πολύ υψηλά και να αισθανόμαστε την έντονη λαχτάρα να φάμε, να πιούμε ή να κάνουμε σεξ. Άρα, όταν τρώμε, δεν έχουμε το αίσθημα της ικανοποίησης και του κορεσμού, αλλά θέλουμε να τρώμε και να πίνουμε συνεχώς, να καπνίζουμε, να παίρνουμε ναρκωτικά, αφού λόγω του φόβου τα επίπεδα της σεροτονίνης παραμένουν χαμηλά και δεν μπορούμε να έχουμε το αίσθημα της ικανοποίησης.

Σεροτονίνη και Τρυπτοφάνη

Η πηγή της τρυπτοφάνη είναι οι τροφές που καταναλώνουμε και πιο συγκεκριμένα μεγάλη περιεκτικότητα σε τρυπτοφάνη έχουν οι μαύρες σοκολάτες, οι μπανάνες, μόνο οι βιολογικές, τα ζυμαρικά, μόνο από ντίνκελ, το ψωμί χωρίς γλουτένη και τα λιπαρά φρέσκα ψάρια (σολομός, σκουμπρί, σαρδέλα) και κυρίως τα εκχυλίσματα ελαίων από ψάρια.
Πρόσφατη έρευνα Αμερικανών επιστημόνων επέδειξε πως τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ή αλλιώς λινολεϊκά οξέα, παίζουν βασικότατο ρόλο στην αύξηση της συγκέντρωσης της σεροτονίνης. Πέραν αυτού αξίζει να σημειωθεί πως το 43 % των λιπιδίων των κυτταρικών μεμβρανών των νευρικών κύτταρων του εγκεφάλου ανήκουν στην κατηγορία αυτή.
Ο σολομός, οι σαρδέλες, το σκουμπρί, ο τόνος, το έλαιο λιναρόσπορου και το λιναρέλαιο ψυχρής σύνθλιψης είναι πλούσιες πηγές για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα ή αλλιώς λινολεϊκά οξέα. Συνίσταται επίσης η χρήση συμπληρωμάτων ελαίων από ψάρια.
Η καλή ζωή περνάει και απ’ το στομάχι μας.

Ηλιακό φως, εποχική συναισθηματική διαταραχή και σεροτονίνη

Είναι γνωστό το φαινόμενο της χειμωνιάτικης κατάθλιψης, το σύνδρομο που αναφέρεται ως «εποχική συναισθηματική διαταραχή» (seasonal affective disorder ή SAD), το οποίο έναν στους χίλιους ανθρώπους στις βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ στις νότιες, όπου η μέρα διαρκεί περισσότερο, ο αριθμός τους είναι πολύ μικρότερος. Οι πάσχοντες από το σύνδρομο εποχικής συναισθηματικής διαταραχής είναι κατά τα άλλα υγιείς αλλά πέφτουν σε κατάθλιψη το φθινόπωρο και το χειμώνα και συχνά περνάνε φάση ύφεσης το καλοκαίρι και την άνοιξη. Στα συμπτώματα της διαταραχής αυτής θα πρέπει να προστεθεί και η τάση για ασυνήθιστα μακρύ ύπνο τις χειμωνιάτικες νύ­χτες, που συνεχίζεται για 10 ή και περισσότερες ώρες.
Είναι γνωστό ότι η ανθρώπινη διάθεσή σχετίζεται με τον ήλιο. Πράγματι, τον χειμώνα κάποιοι άνθωποι είναι  λιγότερο χαρούμενοι. Τις συννεφιασμένες ημέρες και μεγάλες νύχτες πέφτει η διάθεση και η ενέργειά τους. Το 1898 ο διάσημος Βρετανός εξερευνητής, ο Cook, έγραφε στο ημερολόγιο του στην Αρκτική:
«Ο χειμώνας και το σκοτάδι άρχισαν σιγά σιγά αλλά σταθερά να μας εκνευρίζουν. Δεν είναι δύσκολο να διαβάσει κανείς στα πρόσωπα των συντρόφων μου τις σκέψεις και την κακοκεφιά τους… Η μαύρη κουρτίνα που έπεσε στον εξωτερικό κόσμο, εδώ στις παγωμένες ερημιές, κατεβαίνει και στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής μας».
Πρώτος που συνδύασε την κατάθλιψη με το φως του ήλιου ήταν ο ψυχίατρος P. S. Mueller στο Εθνικό Ινστιτούτο Διανοητικής Υγείας (NIMH) στη Νέα Υόρκη, στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μια 29άχρονη ασθενής του, που παρουσίαζε έντονο το φαινόμενο της χειμωνιάτικης κατάθλιψης, έτυχε να ταξιδέψει στην ηλιόλουστη Τζαμάικα το χειμώνα. Εκεί, η μέρα είναι ίση με τη νύχτα και βασιλεύει η αιώνια άνοιξη. Ύστερα από λίγες ημέρες παραμονής της, τα δυσάρεστα συμπτώματα γιατρεύτηκαν από μόνα τους. Ο Mueller, τότε, υπέθεσε ότι το ηλιακό φως έπαιζε ρόλο στην διάθεση. Την υπόθεση του επιβεβαίωσε η αισθητή βελτίωση ασθενών, που υποβλήθηκαν σε φωτοθεραπεία με τεχνητό φως, ανάλογο με το ηλιακό, επί μία εβδομάδα.
Η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή οφείλεται στην πτώση της σεροτονίνης που παρατηρείται κατά τους μήνες με μειωμένη ηλιοφάνεια. Δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό με ποιο τρόπο το ηλιακό φως και η φωτοθεραπεία προκαλούν τις θετικές επιδράσεις τους. Όμως η αύξηση της παραγωγής της σεροτονίνης είναι ένα από τα αποτελέσματα της δράσης του φωτός που φαίνεται ότι βελτιώνει τη ψυχική και συναισθηματική κατάσταση. Η παραγωγή της σεροτονίνης στον εγκέφαλο είναι χαμηλότερη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο ρυθμός παραγωγής της είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη διάρκεια και ένταση της ηλιοφάνειας.
Εγκεφαλογραφήματα που έχουν γίνει σε διαφορετικές εποχές του χρόνου έχουν αποκαλύψει διακυμάνσεις στη συγκέντρωση μιας πρωτεΐνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά της σεροτονίνης από το ένα κύτταρο στο άλλο. Όλα τα ευρήματα, επιβεβαιώνουν ότι η λιακάδα ισοδυναμεί με ευτυχία. Άνθρωποι που ζουν σε περιοχές με περισσότερο ήλιο είναι πιο εξωστρεφείς και αισιόδοξοι απ΄ ό,τι οι κάτοικοι του πλανήτη που ζουν σε περιοχές με λιγότερο ήλιο. Σ’ ορισμένες περιοχές της Νορβηγίας, όπου μεταξύ Νοεμβρίου και Ια­νουαρίου ο ήλιος εξαφανίζεται από τον ορίζοντα, παρατηρείται σε πολ­λούς ανθρώπους αϋπνία, κατάθλιψη, αύξηση βάρους, επιθετικότητα. Στο νότιο ημισφαίριο τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται τον Ιούνιο και τον Ιού­λιο, μήνες που συμπίπτουν με το δικό τους χειμώνα. Δεν υπάρχει αμφιβο­λία ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους των πόλεων να βγαίνουν και να περπατάνε στη λιακάδα, επιδεινώνει τα φαινόμενα αυτά, ιδιαίτερα σ’ όσους ζουν στις βόρειες χώρες.
Γι αυτό οι μεσογειακές χώρες λέμε πως είναι «ευλογημένες» με τον άπλετο και ζωογόνο ήλιο τους.

Σεροτονίνη, τρυπτοφάνη και υδατάνθρακες: 

Είπαμε πως η σεροτονίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής που παράγεται στον οργανισμό από το απαραίτητο αμινοξύ τρυπτοφάνη (όπως και η μελατονίνη). Απαραίτητο αμινοξύ σημαίνει ότι δεν το παράγει το σώμα μα και άρα θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθεί από τη διατροφή. Η έρευνα βοηθά να εξηγηθεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι γίνονται επιθετικοί όταν πεινούν. Η τρυπτοφάνη που χρειάζεται ο οργανισμός για να παράσχει σεροτονίνη αποκτιέται μόνο από τη διατροφή. Πράγματι, ορισμένες έρευνες έχουν δείξει ότι η ελλιπής πρόσληψη τρυπτοφάνης μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, αϋπνία και ανησυχία, μειωμένη κριτική ικανότητα ακόμα και βία.
Η πηγή της τρυπτοφάνης είναι τα πρωτεϊνούχα τρόφιμα όπως  ψάρι, όσπρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, ξηροί καρποί και αυγά. Ο λόγος που μερικές φορές τρελαινόμαστε για σοκολάτα είναι ότι περιέχει τρυπτοφάνη. Επιπρόσθετα, η μαύρη σοκολάτα εκτός από τρυπτοφάνη, περιέχει και σεροτονίνη. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές έχουμε την έντονη επιθυμία για σοκολάτα και νιώθουμε την εξάρτηση από αυτή. Τρώγοντας έστω και δύο κομμάτια σοκολάτας, αμέσως χαλαρώνουμε και νιώθουμε χαρούμενοι και ήρεμοι. Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι το γιαούρτι περιέχει το αμινοξύ την τυροσίνη, είναι είναι βασικό στην παραγωγή ντοπαμίνης, νοραδρεναλίνης και άλλων νευροδιαβιβαστών.
Η έλλειψη σεροτονίνης μπορεί να εξηγήσει τις λιγούρες που μερικές φορές εμφανίζονται για κατανάλωση υδατανθράκων. Σε ορισμένους ανθρώπους εμφανίζεται μια ακατάσχετη επιθυμία για σοκολάτες, γλυκά, κουλουράκια και άλλα ζυμαρικά. Πρόκειται για το «σύνδρομο των υδατανθράκων», όπως μερικές φορές ονομάζεται. Το φαινόμενο αυτό σχετίζεται επίσης με μια κατάσταση κατάθλιψης που εμφανίζεται σε ορισμένες γυ­ναίκες πριν από την περίοδο τους. Στα συμπτώματα περιλαμβάνο­νται: κατάθλιψη, λήθαργος και ανικανότητα για συγκέντρωση. Αυτά τα συμπτώματα συν­δυάζονται μερικές φορές με ισχυρή επιθυμία για φαγητό, που έχει ως επα­κόλουθο την αύξηση του βάρους.
Ένα γεύμα που περιέχει υδατάνθρακες (γλυκόζη) οδηγεί σε έκκριση ινσουλίνης, η οποία βοηθά στην ταχύτερη διείσδυση της τρυπτοφάνης στον εγκέφαλο και αυτό καταπραΰνει τα συναισθήματα και την κακή διάθεση. Η σεροτονίνη βρίσκεται συνήθως στο αίμα σε μικρά ποσοστά. Ο ρυθμός μετατροπής της τρυπτοφάνης σε σεροτονί­νη επηρεάζεται από τη συμμετοχή των υδατανθράκων στη διατροφή. Οι υδατάνθρακες, και ειδικότερα η γλυκόζη, διεγείρουν την έκκριση της ινσουλίνης, μια αναβολική ορμόνη η οποία βάζει τη γλυκόζη και τα αμινοξέα στους ιστούς, π.χ. τους μυς.
Το ποσοστό, όμως, ειδικά της τρυπτοφάνης στο αίμα δεν επηρεάζεται από την ινσουλίνη κι έτσι, εφόσον τα άλλα αμι­νοξέα οδηγούνται στους μυς από την ινσουλίνη, το ποσοστό της τρυπτοφάνης στο αίμα αυξάνεται, με την κατανάλωση υδατανθράκων. Έτσι αυξάνεται η ποσότητα της τρυπτοφανης που μεταφέρεται με το αίμα στον εγκέφαλο όπου μετατρέπεται σε σεροτονίνη. Μέσω αυτού του μηχανισμού ανεβαίνει η  στάθμη της σεροτονί­νης με την κατανάλωση υδατανθράκων. Η σεροτονινη ρυθμίζει ακόμα τη γενική διάθεση του οργανισμού και προκαλεί υπνηλία. Πλούσια σε υδατάνθρα­κες γεύματα δημιουργούν αισθήματα κόπωσης και υπνηλίας στους υγιείς ανθρώπους, αυξάνοντας το ποσοστό σε­ροτονίνης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει σε όσους πάσχουν από έλλειψη σεροτονίνης.
Φάρμακα που ασκούν δράση ανάλογη με αυτή της σεροτονίνης, δη­μιουργούν παρόμοια αποτέλεσμα, μειώνουν την επιθυμία, όσων πάσχουν, να καταναλίσκουν συνεχώς υδατάνθρακες. Η φενφλουραμίνη, για παράδειγμα, διευκολύνει την έκκριση σεροτονίνης στις συνάψεις των νευρώνων του εγκεφάλου. Τα ίδια φάρμακα είναι δραστι­κά στην περίπτωση της χειμωνιάτικης κατάθλιψης και των ανωμαλιών της περιόδου. Ακόμα, είναι δραστικά και σε ελαφρότερες περιπτώσεις, όπως σε γυναίκες που το βάρος τους έχει ξεφύγει από το κανονικό ή παρουσιά­ζουν κατάθλιψη, είτε από κληρονομική προδιάθεση, είτε γιατί προέρχο­νται από οικογένειες αλκοολικών.
Η φενφλουραμίνη και άλλα ανάλογα βοηθούν στη μείωση του βάρους, μειώνοντας την επιθυμία για κατανάλω­ση υδατανθράκων. Αντίθετα, φάρμακα που δεσμεύουν την παραγωγή σεροτονίνης παρουσιάζουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η σεροτονίνη παίζει ρόλο ακόμα και στο αδυνάτισμα. Γι’ αυτό ίσως τον χειμώνα οι περισσότεροι άνθρωποι του βόρειου ημισφαιρίου αυξάνουν το σωματικό βάρος τους.
Σεροτονίνη περιέχουν σε αξιόλογη ποσότητα μόνο ορισμένα είδη καρυδιών. Πιο μικρές ποσότητες περιέχουν τα φρούτα και τα λαχανικά. Επίσης, όπως είπαμε, η μαύρη σοκολάτα περιέχει τρυπτοφάνη και σεροτονίνη. Συνηθίζεται να λέγεται ότι η σοκολάτα αυξάνει την παραγωγή σεροτονίνης και μ’ αυτό τον τρόπο ανεβάζει την ψυχολογική διάθεση. Αλλά η σοκολάτα ανεβάζει τη διάθεση και λόγω άλλων διεγερτικών ουσιών όπως είναι η καφεΐνη και η θεοβρωμίνη. Να σημειωθεί ότι η βιταμίνη C είναι σημαντική διότι χρειάζεται για τη μετατροπή της τρυπροφάνης σε σεροτονίνη.

Τροφές µε υψηλή συγκέντρωση σε σεροτονίνη (µg ανά γραμμάριο)

Butternuts (Juglans cinerea) 398 ± 90
Μαύρα καρύδια (Junglans nigra) 304 ± 46
Καρύδια Αγγλίας (Juglans regia) 87 ± 20
Shagbark (Caraya ovata) 143 ± 23
Mockernut (Caraya tomentosa) 67 ± 13
Pecans (Caraya illinoensis) 29 ± 4
Sweet Pignuts (Caraya ovalis) 25 ± 8
Μπανάνες 30 ± 7.5
Ανανάς 17.0 ± 5.1
Μπανάνα 15.0 ± 2.4
Ακτινίδιο 5.8 ± 0.9
Δαµάσκηνα 4.7 ± 0.8
Ντοµάτες 3.2 ± 0.6
Αβοκάντο 1.6 ± 0.40
Ακτινίδιο – Haas (California) 1.5 ± 0.21
Ακτινίδιο – Fuerte (California) 0.2 ± 0.04
Ακτινίδιο – Booth (Florida) 1.3
Ακτινίδιο – Dates 0.9
Grapefruit (γκρέιπφρουτ) 0.9
Canteloupe (Μηλοπέπονο, πεπόνι) 0.6
Honeydew πεπόνι 0.2
Ελιές (Μαύρες) 0.2
Μπρόκολο 0.2
Μελιτζάνα 0.2
Σύκα 0.1
Σπανάκι 0.1

Παρενέργειες της Σεροτονίνης

Πρέπει τέλος να επισημανθεί, ότι καλή η σεροτονίνη αλλά «μέτρον άριστον». Όσοι ακολουθούν αντικαταθλιπτική αγωγή υπάρχει περίπτωση να εμφανίσουν το λεγόμενο ”σύνδρομο σεροτονίνης ή σεροτονινεργικό σύνδρομο” λόγω υπερβολικής συσσώρευσης της ορμόνης στον οργανισμό τους ειδικά σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα εμφανίζεται υψηλή αρτηριακή πίεση, ζάλη, αποπροσανατολισμός, σπασμοί, κράμπες και αυξημένη αίσθηση ζέστης. Οπότε δεν χρειάζεται να καταφεύγετε σε υπερβολές με την σεροτονίνη, ούτε και με καμία άλλη βιταμίνη ή τρόφιμο.
Το παραπάνω άρθρο προέρχεται από την κλινική διατροφολόγο Κατερίνα Μηστριώτη και περιέχει προσθήκες και από άλλες πηγές στο διαδίκτυο.

20170712

ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ

«Η κυβέρνηση, συγκαλύπτει την εμπορία των ανθρώπων της Μανωλάδας»! Πολύ βαριά κατηγορία αυτή που ακούστηκε από το δικηγόρο Β. Κερασιώτη (δημοσιεύτηκε στην εφημερία Πατρίς), ο οποίος είχε αναλάβει την προσφυγή 42 μεταναστών από το Μπαγκλαντές, οι οποίοι το 2013 είχαν δεχτεί σκάγια από επιστάτες στα περίφημα φραουλοχώραφα της περιοχής. Το πρόβλημα είναι πως έχει δίκιο.
Τέσσερα χρόνια πριν και η χώρα μάθαινε πως κάποιοι επιστάτες είχαν πυροβολήσει μετανάστες-εργάτες, οι οποίοι δούλευαν για 12 ώρες την ημέρα στα χωράφια, ζούσαν σε παραπήγματα χωρίς νερό και τα στοιχειώδη και έπαιρναν ελάχιστες αμοιβές. Αυτό το τελευταίο ωστόσο δεν ίσχυε. Κάποιοι παραγωγοί δεν έδιναν αυτά τα πενιχρά έστω χρήματα στους μετανάστες. Οι τελευταίοι κάποια στιγμή αντέδρασαν, αντέδρασαν όμως και οι επιστάτες που τους μοίρασαν σκάγια.
Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου μετά από προσφυγή 42 μεταναστών. Δικαιώθηκαν. Τον περασμένο Μάρτιο, το δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας σε συνολικές αποζημιώσεις 676.363 ευρώ οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν στα 42 θύματα της υπόθεσης. Όλοι ανακουφίστηκαν κάπως, αφού έστω μέσω ενός Ευρωπαϊκού δικαστηρίου τιμωρήθηκαν φαινόμενα εμπορίας ανθρώπων και καταναγκαστικής εργασίας. Στην απόφαση αναφερόταν πως η εκμετάλλευση μέσω της εργασίας είναι πτυχή της εμπορίας ανθρώπων.
Η Ελληνική κυβέρνηση -ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τότε βοήθησε στην ανάδειξη της σύγχρονης αυτής μορφής δουλείας-ζήτησε την επανεξέταση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και το έκανε την τελευταία ημέρα, στην εκπνοή της προθεσμίας που είχε. Με την αίτηση επανεξέτασης, η κυβέρνηση ουσιαστικά αμφισβητεί αυτό που δεν είχε μάθει μόνο το Πανελλήνιο αλλά και όλος ο κόσμος, η υπόθεση των φραουλοχώραφων της Μανωλάδας ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της γης. Αμφισβητεί ότι υπήρξε μια μικρή κόλαση στη Μανωλάδα…
Γιάννης Παντελάκης

20170710

ΜΑΚΑΒΡΙΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Του Κίμωνα Χαραλάμπους
Η προώθηση του τρανσεξουαλισμού στα σχολεία οργανώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και πλέον μεγάλες εταιρείες παιχνιδιών ανακοινώνουν αλλαγή εποχής και κατασκευή «unisex» παιχνιδιών, «διαγράφοντας» τους όρους «αγόρι» και «κορίτσι», κάτι που θα φαίνεται πλέον στις παιδικές διαφημίσεις της τηλεόρασης και στα ράφια των καταστημάτων.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του με την «The Hollywood Reporter», ο επικεφαλής της πολυεθνικής εταιρείας παιχνιδιών «Hasbro», Brian Goldner, ανακοίνωσε πως η εταιρεία άλλαξε τον τρόπο σκέψης της αναφορικά με παιχνίδια που απευθύνονται στα δύο βιολογικά φύλα «αγόρι» και «κορίτσι».
Όπως σημείωσε, η Hasbro, που λειτουργεί και στην Ελλάδα, βρήκε πως ένας σημαντικός αριθμός αγοριών ενδιαφέρονται για το «μικρό μου πόνυ» και πως σε κορίτσια ενδεχόμενα αρέσουν Παιχνίδια με τους ήρωες του Star Wars.
«Εξαφανίσαμε τον διαχωρισμό των φύλων», δήλωσε ο Goldner.
«30% των τηλεθεατών της σειράς ‘Μικρό μου πόνυ’ είναι αγόρια», τονίζει ενώ συμπληρώνει πως και κορίτσια ενδιαφέρονται για το Star Wars.
«Δεν μας ενδιαφέρει τι φύλο είναι, μας ενδιαφέρει να αγαπούν αυτό το προϊόν», προσθέτει.
Νωρίτερα αυτόν τον χρόνο, το περιοδικό Fortune είχε επίσης αναφερθεί στην επιθυμία της Hasbro να μην χωρίζει πλέον τα παιχνίδια σε «αγορίστικα» και «κοριτσίστικα», υπογραμμίζοντας πως «είναι σημείο των καιρών πως οι γονείς της νέας χιλιετίας δεν θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν τις στερεοτυπικές συνήθεις των δύο φύλων».
Με άλλα λόγια, πολλοί γονείς, ειδικά στον Δυτικό Κόσμο, έχουν πεισθεί από πολιτικούς, ΜΜΕ και μεγάλο-επιχειρηματίες πως τα βιολογικά φύλα είναι «στερεοτυπικές απόψεις» και πως υπάρχουν διάφορα φύλα και είδη ανθρώπων, εισάγοντας τα παιδάκια στην Νέα Εποχή, όπου το να δηλώνει κάποιος άνδρας ή γυναίκα και να θέλει οικογένεια θα είναι κάτι το ξεπερασμένο και το οπισθοδρομικό.
Οι τεράστιες εταιρείες παιχνιδιών, σε συνεργασία με την Παιδεία των κρατών, εισάγουν τα παιδιά στην εποχή του «πολύχρωμου τρανσεξουαλισμού», ξεκινώντας από τις πιο μικρές ηλικίες.
Μέσω του καταναλωτισμού, τα παιδιά ζητούν συνεχώς καινούρια παιχνίδια, θα πείσουν τα μικρά παιδιά πως δεν υπάρχουν φύλα, γεμίζοντας τα ράφια ακόμα και με παιδικές κούκλες τρανσέξουαλ.
«Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν σε σχέση με φύλο ή εθνικότητα. Αντί να σκεφτόμαστε αυτό είναι προϊόν για αγόρια ή κορίτσια, θα βλέπουμε όλα τα παιδιά σαν διπλό φύλο», δήλωσε ο Πρόεδρος της Hasbro, John Frascotti.

ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ.

Η θερμοπληξία (heatstroke) είναι η υπερθέρμανση (υπερθερμία) του σώματος, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας του η οποία μπορεί να ανέβει σε υψηλά και επικίνδυνα επίπεδα. Η θερμοπληξία είναι μια βαριά και επείγουσα κλινική κατάσταση που εμφανίζεται συνήθως σε περιόδους καύσωνα και προσβάλλει κυρίως ηλικιωμένα και εξασθενημένα άτομα.
Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας μπορεί να μοιάζουν με αυτά της καρδιακής προσβολής ή του εγκεφαλικού επεισοδίου. Η αντιμετώπιση της θερμοπληξίας απαιτεί γρήγορο δρόσισμα του σώματος για να χαμηλώσει η υψηλή θερμοκρασία του. Ο πάσχων πρέπει να μεταφερθεί σε δροσερό μέρος και να του ριχθεί άφθονο νερό ή να δροσιστεί με ένα πανί βουτηγμένο σε κρύο νερό.
Τα θηλαστικά (άνθρωπος, σκύλος, γάτα κλπ) έχουν ένα θερμορυθμιστικό μηχανισμό που τους επιτρέπει να ζουν σε μεγάλες διακυμάνσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας διατηρώντας τη θερμοκρασία του σώματός τους σταθερή. Μπορεί το εξωτερικό περιβάλλον να είναι στους +40 ή -40 βαθμούς Κελσίου και το ανθρώπινο δέρμα να παίρνει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος αλλά οι εσωτερικοί ιστοί του σώματος διατηρούνται στον άνθρωπο σε θερμοκρασία 36,6-37,1 βαθμών. Όταν το περιβάλλον είναι κρύο, το σώμα παράγει  θερμότητα για να παραμένει ζεστό ενώ όταν το περιβάλλον είναι θερμό το σώμα αποβάλει θερμότητα για να μην ανέβει η θερμοκρασία του (το σώμα αποβάλλει θερμότητα περιορίζοντας τις καύσεις του, διευρύνοντας τα μικρά αγγεία, αυξάνοντας την εφίδρωση (ιδρώτα) και επιταχύνοντας την αναπνοή.
Ο θερμορυθμιστικός μηχανισμός έχει έδρα τον εγκέφαλο και μερικές φορές αποκαλείται απλά «θερμοστάτης». Κάποιες φορές όμως αυτός ο ομοιοστατικός μηχανισμός μπορεί να μπλοκάρει και να υπάρξει υπερθερμία (ή υποθερμία). Ένας τρόπος που  μπορεί να συμβεί αυτό είναι η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο (ηλίαση). Το τρίπτυχο υψηλή θερμοκρασία (καύσωνας), υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και άπνοια συνιστά την προϋπόθεση της θερμοπληξίας. Η άπνοια και η υψηλή υγρασία (πάνω από 70%) παρεμποδίζουν την εξάτμιση του ιδρώτα, η οποία είναι υπεύθυνη για την πτώση της θερμοκρασίας στο δέρμα και στο σώμα.
Από τη δεκαετία του 1980 και μετά, τα μέσα ενημέρωσης υιοθέτησαν τον όρο καύσωνας, υπονοώντας θερμοκρασίες που μπορούν να προκαλέσουν θερμοπληξία. Ετσι κάθε φορά που η μετεωρολογική υπηρεσία προαναγγέλλει αύξηση της θερμοκρασίας άνω των 35 βαθμών Κελσίου, τα μέσα ενημέρωσης προαναγγέλλουν καύσωνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το υπουργείο Υγείας κινητοποιείται, θέτει το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία σε συναγερμό και εκδίδονται έκτακτες ανακοινώσεις.
Πρέπει ωστόσο να υπάρχει και προδιάθεση. Επιρρεπείς σε θερμοπληξία, εκτός από τα ηλικιωμένα άτομα, είναι οι ασθενείς που παίρνουν αγγειοδιασταλτικά και διουρητικά φάρμακα, δηλαδή τα άτομα που πάσχουν από υπέρταση (πίεση) ή καρδιακή ανεπάρκεια ή σακχαρώδη διαβήτη.
Προδιαθεσικοί παράγοντες
 • Ηλικία άνω των 65 ετών.
 • Καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια ασθένεια των νεφρών ή του ήπατος.
 • Χρήση αλκοόλ και άλλων κατασταλτικών φαρμάκων.
 • Χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, φαινοθειαζινών, αντιπαρκινσονικών. ορισμένων αντιαλλεργικών κ.λ.π..
 • Ιστορικό παλαιότερης θερμοπληξίας.
 • Εξασθενημένα άτομα.
 • Υπέρβαρα άτομα.
 • Απροπόνητοι αθλητές σε κοπιώδεις αθλητικές δραστηριότητες (π.χ. σε μαραθώνιο).
 • Εργασία κάτω από πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Τα συμπτώματα

Πρώτο σύμπτωμα της θερμοπληξίας είναι, συνήθως, οι κράμπες των μυών λόγω της απώλειας αλάτων. Εκτός από τις κράμπες μπορεί να εμφανιστεί ζαλάδα, σύγχυση, πονοκέφαλος, ναυτία και εμετός. Αν νιώσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, εκτός από το να απομακρυνθείτε αμέσως από τον ήλιο και να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.
Μπορεί να παρατηρηθεί παραλήρημα, διανοητική σύγχυση, σπασμοί και καμιά φορά πλήρης απώλεια αισθήσεων. Ο πάσχων μπορεί να έχει σκοτοδίνη και να μη μπορεί να σταθεί. Το δέρμα είναι καυτό, ερυθρό και ξηρό. Ο πυρετός φτάνει στους 41 βαθμούς Κελσίου. H αναπνοή είναι γρήγορη ενώ ο σφυγμός εξασθενεί προοδευτικά.
Σε βαριά θερμοπληξία ο ασθενής γορα παθαίνει μαζική καταστροφή των μυών, νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια που εκδηλώνονται με αναστολή της αποβολής ούρων και με πνευμονικό οίδημα. Οι αρρυθμίες από την καρδιά είναι παρούσες ενώ βλάπτεται και η πήξη του αίματος. Σε προχωρημένα στάδια θερμοπληξίας μπορεί να παρατηρηθεί εγκεφαλοπάθεια, η οποία να οδηγήσει τελικά σε κώμα. Ο θάνατος υπό αυτές τις συνθήκες είναι πολύ πιθανός. Γενικά το 25% των πασχόντων πεθαίνουν.
Θα πρέπει να διακρίνουμε την θερμοπληξία από την θερμική εξάντληση. Η τελευταία οφείλεται σε μεγάλη απώλεια υγρών από τη ζέστη και δεν απουσιάζει η εφίδρωση ενώ ο πυρετός είναι χαμηλός ή απών. Τα συμπτώματα και η όλη εικόνα της θερμικής εξάντλησης είναι λιγότερο δραματικά. Η εξάντληση λόγω ζέστης αργεί να εκδηλωθεί ενώ η θερμοπληξία εκδηλώνεται απότομα και σχεδόν χωρίς προειδοποίηση.
Συνοπτικά, τα πρώτα συμπτώματα της θερμοπληξίας περιλαμβάνονται:
 • Δυνατός πονοκέφαλος
 • Ατονία
 • Αίσθημα καταβολής δυνάμεων
 • Τάση για λιποθυμία,
 • Πτώση της αρτηριακής πίεσης,
 • Ταχύς αλλά αδύναμος σφυγμός
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Έντονη εφίδρωση
 • Κράμπες κυρίως στους μύες της κοιλίας και των κάτω άκρων
 • Παράξενη συμπεριφορά
 • Ψευδαισθήσεις
 • Σύγχυση
 • Διέγερση
 • Αποπροσανατολισμός
 • Ναυτία
 • Εμετοί.
Σε σοβαρότερες περιπτώσεις εμφανίζονται:
Πολύ υψηλός πυρετός (>39 βαθμούς Κελσίου)Απουσία εφίδρωσης με δέρμα καυτό, ερυθρό και ξηρόΕμετοίΔιάρροιεςΤαχύπνοια και προοδευτική εξασθένιση των σφυγμών.Αν ο ασθενής δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα παρατηρούνται:
 • Διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος
 • Έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Νεφρική και αναπνευστική ανεπάρκεια που εκδηλώνονται με αναστολή της αποβολής ούρων και πνευμονικό οίδημα
 • Σπασμοί
 • Απώλεια αισθήσεων και σε ακραίες περιπτώσεις
 • Κώμα ακόμα και θάνατος

Πρόληψη

Η θερμοπληξία, παρόλο που μπορεί να αποβεί μοιραία ή να προκαλέσει μόνιμες βλάβες, είναι δυνατό να προληφθεί σχετικά εύκολα. Αυτοί που είναι ασυνήθιστοι στη μεγάλη ζέστη ή αφυδατώνονται εύκολα, λόγω υπερβολικής εφίδρωσης ή ανεπαρκούς κατανάλωσης υγρών (ή από το συνδυασμό και των δύο), έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν κράμπες. Αντίθετα, αποφεύγουμε να πάθουμε κράμπα λόγω της ζέστης, όταν πίνουμε αρκετά υγρά, τρώμε πολλά φρούτα όπως μπανάνες και πορτοκάλια, φρέσκες σαλάτες, καθώς και όταν καταναλώνουμε περισσότερο αλάτι με το φαγητό.
Η αντικατάσταση του νερού, των αλάτων και του καλίου στον οργανισμό μας θα βοηθήσει να αποφύγουμε τυχόν επιπλοκές λόγω της ζέστης. Για κάθε λίτρο νερού που χάνουμε, η θερμοκρασία του σώματός μας αυξάνεται, οι καρδιακός ρυθμός επιταχύνεται κατά 8 παλμούς το λεπτό και η απόδοση της καρδιάς μας μειώνεται.
Η χρήση οινοπνεύματος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο, ενώ η αφυδάτωση που είναι αποτέλεσμα εμετού ή διάρροιας μπορεί, επίσης, να αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες θερμοπληξίας, σε περιόδους μεγάλης ζέστης.
Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάθετε θερμοπληξία, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι η πρόληψη. Εκτός από το ότι ιδανικά πρέπει να αποφεύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο (ειδικά μεταξύ 10 π.μ. και 4.00 μ.μ.), κάθε φορά που θα νιώθετε ότι ζεσταίνεστε υπερβολικά θα πρέπει να δροσίζετε το σώμα σας πίνοντας κάτι κρύο και δροσιστικό.

Αντιμετώπιση – πρώτες βοήθειες

Είναι ζωτικής σημασίας να μειωθεί η θερμοκρασία του ατόμου που έχει πάθει θερμοπληξία και έτσι πρέπει να του κάνουμε αέρα με και να του βάλουμε κρύες κομπρέσες. Κάνοντας μασάζ στα χέρια, τα πόδια και τοποθετώντας, παράλληλα, θήκες με πάγο στο λαιμό, τη βουβωνική χώρα και τις μασχάλες, επιταχύνουμε την απώλεια θερμότητας από το σώμα. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η τοποθέτηση των ασθενών μέσα σε κρύο νερό είναι λιγότερο αποτελεσματική. Σύμφωνα όμως με τον δρ Gabe Mirkin του Ινστιτούτου Αθλητικής Ιατρικής, η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τη θερμοπληξία είναι να τοποθετήσουμε το θύμα μέσα σε κρύο νερό. Ο Mirkin αναφέρει σαν παράδειγμα έναν αγώνα δρόμου στη Μασαχουσέτη, στη διάρκεια του οποίου 22 δρομείς λιποθύμησαν, εξαιτίας της ζέστης. Οι μισοί από αυτούς μπήκαν μέσα σε κρύο νερό, ενώ οι υπόλοιποι τυλίχθηκαν με υγρές πετσέτες.
Όταν υποψιάζεστε ότι κάποιο άτομο εμφανίζει συμπτώματα θερμοπληξίας πρέπει να:
 • Μεταφέρετε τον ασθενή, άμεσα, σε μέρος δροσερό, ευάερο και σκιερό ή αν είναι δυνατό σε αεριζόμενο χώρο.
 • Τοποθετείτε τον ασθενή σε ύπτια θέση.
 • Αφαιρείτε τα βαριά ρούχα, για να αερίζεται το σώμα του,
 • Αερίζετε τον ασθενή με ότι πρόχειρο μέσο διαθέτετε (βεντάλιες, χαρτόνια κ.α)
 • Βρέχετε το πρόσωπο του, το λαιμό, το στήθος και γενικά το σώμα του με κρύο ή παγωμένο νερό.
 • Τοποθετείτε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και το κεφάλι του.
 • Τοποθετείτε, παράλληλα, θήκες με πάγο στο λαιμό, τη βουβωνική χώρα και τις μασχάλες, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την απώλεια θερμότητας από το σώμα του
 • Ελέγχετε διαρκώς τη θερμοκρασία του σώματός του και συνεχίζετε τις προσπάθειες ψύξης μέχρι η θερμοκρασία του σώματός του να πέσει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αντιπυρετικά (π.χ., Acetaminophen, ασπιρίνη και άλλα στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) δεν έχουν κανένα ρόλο στη θεραπεία της υπερθερμίας.
 • Κάνετε εντριβές στα άκρα του με κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω.
 • Αν είναι εφικτό, χορηγείτε άφθονα υγρά με μικρές ποσότητες αλατιού για να αναπληρώσει αυτά που έχασε ο οργανισμός του εξαιτίας της μεγάλης εφίδρωσης.
 • Σε περιπτώσεις σπασμών προστατέψετε τον από πιθανό αυτοτραυματισμό, χωρίς ωστόσο να τοποθετήσετε κάτι στο στόμα του και να του δώσετε υγρά.
 • Σε περίπτωση εμετού σιγουρευτείτε ότι η αεροφόρος οδός παραμένει ανοιχτή γυρίζοντας τον στο πλάι.
 • Καλείτε το ΕΚΑΒ για την μεταφορά του σε νοσοκομείο και περαιτέρω αντιμετώπιση. Ο θερμόπληκτος πολλές φορές χρειάζεται νοσηλεία σε εντατική μονάδα. Η έγκαιρη παρέμβαση ελαττώνει την θνητότητα.

20170708

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

Κάθεστε σε ένα λεωφορείο που είναι γεμάτο με επιβάτες, και ξαφνικά σας έρχεται μια μυρωδιά από «σάπιο αυγό». Παρατηρείτε ότι σιγά σιγά ο κόσμος αραιώνει, αλλά η μυρωδιά παραμένει. Καθώς στρίβεται το κεφάλι σας, η μυρωδιά είναι ακόμη εκεί. Θα ορκιζόσασταν ότι έρχεται από εσάς!
Και ναι, συνειδητοποιείται ότι είστε εσείς που μυρίζετε έτσι, παρόλο που κάνατε ντους το πρωί και βάλατε και αποσμητικό.
Το τι τρώτε μπορεί να επηρεάσει άμεσα το πώς μυρίζετε, και με περισσότερους τρόπους εκτός από την αναπνοή σας. Επιστημονικά, αυτός είναι ο τρόπος που το σώμα μεταβολίζει τις θειούχες ενώσεις που βρίσκονται σε πολλά τρόφιμα, όπως το σκόρδο, το κύμινο και τα σπαράγγια.
Εάν έχετε ένα καυτό ραντεβού, μια συνέντευξη, ή σχεδιάζετε να είστε σε δημόσιο χώρο, μπορεί να θέλετε να κρατήσετε αυτά τα τρόφιμα έξω από το μενού σας αυτή την ημέρα. Και αν δεν μπορείτε, εδώ είναι μερικά κόλπα για να βοηθήσετε στην απόσμηση των δυσάρεστων οσμών.

Κόκκινο κρέας

Απόσμηση: Ένας απλός τρόπος για να αφαιρέσετε τη δυσοσμία από το κόκκινο κρέας είναι να το ελαττώσετε. Αν η ζωή ενός χορτοφάγου δεν είναι για σας, δοκιμάστε να κόψετε λίγο κρέας και να το αντικαταστήσετε με θαλασσινά ή λαχανικά.

Κάρυ/ κύμινο

Τα αρώματα των μπαχαρικών, όπως το κάρι και το κύμινο μπορούν να φωλιάσουν στους πόρους σας και να μυρίζετε στιφάδο για μέρες.
Απόσμηση: Ακόμη και μια μικρή ποσότητα κύμινο μπορεί να προκαλέσει μια διαρκή μυρωδιά. Αντ ‘αυτού δοκιμάστε κάρδαμο, ένα αρωματικό σπόρο ενός φυτού από την οικογένεια τζίντζερ, το οποίο διαπερνά το σώμα γρήγορα και αφήνει ένα φρέσκο άρωμα.

Σκόρδο

Η μυρωδιά του σκόρδου ξεχειλίζει από το δέρμα, διότι η αλισίνη που είναι η κυρίαρχη θειούχα ουσία στο σκόρδο, απελευθερώνεται όταν το σκόρδο κόβεται ή πολτοποιείται. Η αλισίνη διασπάται γρήγορα μετά την κατανάλωση και μετατρέπεται σε άλλες ουσίες, οι οποίες προκαλούν τα βακτηρίδια για να αναμειχθούν με τον ιδρώτα και τα αποτελέσματα είναι μια ισχυρή οσμή.
Απόσμηση: Εάν οι μασχάλες μυρίζουν μετά την κατανάλωση σκόρδου, εφαρμόστε λευκό ξίδι ή ξίδι μηλίτη για να σας κρατήσει άοσμο όλη την ημέρα.

Σπαράγγι

Τα σπαράγγια κάνουν τα ούρα να μυρίζουν όταν η ένωση θείου μερκαπτάνης διασπάται στο πεπτικό σύστημα.
Απόσμηση: Αντί για σπαράγια, μπορείτε να φάτε πιπεριές που μπορούν εύκολα να ψηθούν στη σχάρα, χωρίς τα μετέπειτα αποτελέσματα.

Σταυρανθή λαχανικά (μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια Βρυξελλών)

Αυτά τα τρόφιμα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά. Το θείο όμως σε αυτά τα τρόφιμα είναι υπεύθυνο για τη μυρωδιά που μοιάζει με «σάπιο αυγό» στα αέρια μας.
Απόσμηση: Μπορείτε να τα μαγειρέψετε με συμ-βρασμό (βράσιμο στο νερό αλλά για λίγο, μέχρι να μαλακώσουν) για να αφαιρέσετε κάποια από την δυσωδία, πριν να τελειώσει το μαγείρεμα τους.
Μπαχαρικά όπως το κόλιανδρο, το κουρκούμη και το κύμινο βοηθούν στην απόσμηση.


Πηγή: http://www.iatrikanea.gr/2017/29822/#ixzz4mG6PcqIl